Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Reminder: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

4 september 2021 9:00


Bij deze willen we alle leden uitnodigen voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze is op vrijdagavond 24 september 2021. Hij start om 20.00 uur in de kantine van v.v. Wilhelmina '26.

De agenda ziet er als volgt uit:

 

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 18 september 2020
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag
5. Verslag kascommissie
6. Bestuursmededelingen
7. Pauze
8. Vaststellen contributie
9. Bestuursverkiezing

- Aftredend en herkiesbaar is secretaris Will Schouten.

- Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Arjan van Helden.

- Om persoonlijke redenen heeft bestuurslid Kevin van Esch besloten om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Ook hij is dus aftredend en niet herkiesbaar.

Het bestuur is nog met enkele personen in gesprek om deze beide functies in te vullen.

10. Verkiezing kascommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting door de voorzitter

 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 2020, het jaarverslag en het financieel verslag zullen op deze avond aan u getoond worden.

Met betrekking tot de verkiezingen voor het bestuur kunnen kandidaten, die door tenminste 3 leden schriftelijk worden voorgedragen, zich melden t/m maandag 20 september a.s. bij de voorzitter; Henk Treffers, Uithof 40, 4261 LP Wijk en Aalburg.

Een eventuele kandidaatstelling dient vergezeld te zijn van een verklaring van de kandidaat dat deze, bij eventuele benoeming, de functie zal aanvaarden.

 

Bestuur Wilhelmina '26

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!