Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (vr 22 sept.) - Wilhelmina '26 - Wijk en Aalburg

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (vr 22 sept.)

8 september 2023 14:15


Bij deze nodigen wij alle leden van v.v. Wilhelmina ’26 uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Deze is op vrijdag 22 september 2023 om 20.00 uur in de kantine van v.v. Wilhelmina ’26.

 

AGENDA;

 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 23 september 2022.
 3. Jaarverslag
 4. Financieel verslag.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Bestuursmededelingen
 7. Pauze
 8. Vaststellen contributie.
 9. Bestuursverkiezing;

Aftredend en niet herkiesbaar is penningmeester Roel van Dijk.

Voor deze vacature stelt het bestuur Dilan van Son voor als kandidaat.

Voor de overige vacatures stelt het bestuur Rob Wolters, Jari Colijn, Samuel Hartgers en Jorg de Bruin voor als kandidaten.

De invulling van de functies zal op de vergadering toegelicht worden.

Het bestuur zal uit zeven personen bestaan.

 

 1. Verkiezing kascommissie.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting door de voorzitter.

 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 2022, het jaarverslag en het financieel verslag zullen op deze avond aan u getoond worden.

 

Met betrekking tot de verkiezingen voor het  bestuur kunnen tegenkandidaten, die door tenminste 3 leden schriftelijk worden voorgedragen, zich melden t/m maandag 18 september a.s. bij de voorzitter; Henk Treffers, Uithof 40, 4261 LP Wijk en Aalburg.

Een eventuele kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat dat deze, bij eventuele benoeming, de functie zal aanvaarden.

Het bestuur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!